Faktury i płatności

Kupujący może pobierać faktury i śledzić informacje o swoich wpłatach z narzędzia faktury i płatności udostępnionego w górnym pasku Serwisu dla zarejestrowanych klientów.

Dokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT, którą Sprzedawca wystawia w dniu wysyłki towaru. Wydrukowany dokument dołączany jest do przesyłki oraz wysyłany elektronicznie na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji.

Pierwszą transakcję należy przedpłacić tytułem nr zamówienia lub faktury pro forma na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.

Kolejne zlecenia uzyskują odroczony termin płatności zgodnie z zaakceptowanymi Ogólnymi Warunkami Współpracy.

Przy osiągnięciu obrotów deklarowanych w Ogólnych Warunkach Współpracy, na pisemną prośbę Kupującego, Sprzedawca może wydłużyć termin płatności Kupującemu. W przypadku spadku obrotów w kolejnym kwartale poniżej kwoty wskazanej przez Ogólne Warunki Współpracy, termin płatności zostanie skrócony do terminu sprzed wydłużenia bez pisemnej informacji o tym zdarzeniu Kupującego.